понедельник, 23 сентября 2013 г.

Ուսուցումը «Ասպետ» ռազմամարզական ճամբարում

«ՆԶՊ» առարկայի պետական չափորոշիչը սահմանում է առարկայի դասավանդման երկու հիմնական նպատակ.
1.Ավագ դպրոցի յուրաքանչյուր շրջանավարտ պետք է պատրաստվի այն մտքին, որ զինվորական ծառայությունը պարտադիր է բոլորի համար, և ինքը պետք է լինի ֆիզիկապես կոփված, մտավոր ու հոգևոր ներուժով, բարոյական վեհ արժանիքներով օժտված անձնավորություն, ունենա անհրաժեշտ ռազմագիտական նվազագույն գիտելիքներ ու ունակություններ:
2.Դպրոցներում «ՆԶՊ» առարկայի դասավանդումը պատանիներին հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտ ռազմական գիտելիքներ ստանալու և

воскресенье, 15 сентября 2013 г.

2012